FöretagetFöretaget

Joakim heter jag och det är jag som driver Jocom. Jag startade detta företag 2009 för att det efterfrågats att anlita mig för diverse uppdrag genom mina hemsidor www.joakimweb.se och www.webstat.se.
Jag har jobbat med hemsidor sedan 1999.

Målet är att bli den ultimata webbyrån att anlita när du eller ditt företag söker en ny webblösning. Jag väljer att kalla det lösning eftersom problemet kanske inte nödvändigtvis behöver vara en ny hemsida. Det kan vara så att man exempelvis önskar en ny funktion till en redan befintlig hemsida. Jag är inte nöjd, förrän du är nöjd.

Jocom riktar sig främst mot små och medelstora företag som söker en webblösning eller en webbmaster för sin hemsida. Jag bedriver även webbhotellsverksamhet med riktigt förmånliga priser.

Kontakta mig när du söker en webblösning eller ett webbhotell så lovar jag dig riktigt konkurrenskraftiga priser & resultat.

Joakim

Våra hemsidorVåra hemsidor

Jocom driver två hemsidor, båda inriktade mot att erbjuda kostnadsfria tjänster främst för dig med en egen hemsida. Även annat innehåll såsom nöje finnes på hemsidorna.

JoakimWeb (www.joakimweb.se)
JoakimWeb är en hemsida för alla. Dels finns här en av Sveriges största gästbokstjänster - där du får en gratis gästbok till din hemsida. Även räknare kan man få till sin hemsida genom JoakimWeb. Hemsidan har även en stor samling av reklamfilmer, främst de populära ICA-reklamfilmerna, likaså roliga historier och ett gäng onlinespel.

Webstat (www.webstat.se)
Webstat är en renodlad webbtjänst som erbjuder avancerad och kostnadsfri besöksstatistik för hemsidor. Konceptet bygger på att erbjuda Sveriges bästa statistikverktyg för hemsidor. Man kan enkelt se hur många unika besökare hemsidan har, var de kommer från, vilka dagar folk besöker hemsidan osv. Tjänsten växer ständigt & förbättras.

Allmänna villkorAllmänna villkor

1. ALLMÄNT
1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan kund och Jocom, gällande webbhotellsabonnemang (nedan kallat abonnemanget)
1.2 Kunden ska vara myndig fysisk person eller juridisk person.

2. AVTALSTID & BETALNING
2.1 Alla tjänster har 12 månader bindningstid samt 30 dagars uppsägningstid. Uppsägning skall ske senast 30 dagar innan avtalsperioden är slut, annars förnyas avtalet med ett år i taget.
2.2 Alla avgifter betalas i förskott via faktura enligt gällande prislista eller överenskommelse med kund.
2.3 Jocom skickar senast 28 dagar innan den avtalade tidens slut ut en ny faktura med samma avtalade tid som föregående faktura.
2.4 Återbetalning: Ingen återbetalning sker på redan inbetalda fakturor.
2.5 Vid utebliven betalning äger Jocom rätt att avaktivera kunds abonnemang till dess att full betalning erhållits.
2.6 Vid återaktivering av ett avaktiverat abonnemang tas en avgift om 250 kr exkl. moms ut.
2.6 Ändringar av avgifter informeras via Jocoms hemsida samt per e-post till berörd kund. Dessa ändringar sker då i samband med ny abonnemangsperiod.

3.JOCOM´S ANSVAR
5.1 Jocom är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för skador och dataförluster på grund av fel, avbrott eller störningar utanför Jocom´s kontroll såsom olyckshändelser, explosioner, blixtnedslag, översvämning, arbetsmarknadskonflikt eller krig. Jocom är ej heller skadeståndsskyldiga om någon gör dataintrång i Jocom´s datorutrustning.
5.2 Jocom hanterar alla personuppgifter om kund som konfidentiellt och lämnar aldrig ut dessa uppgifter till tredje part. Jocom lämnar endast ut information på begäran till berörda myndigheter.

4. KUNDS ANSVAR
6.1 Kund förbinder sig att följa gällande svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt.
6.2 Kund ansvarar för att upplysa Jocom om ev. ändringar i sina personuppgifter, exempelvis ny adress.
6.3 Kund ansvarar obegränsat för all information som finns på kunds konto/konton på servrarna.
6.4 Kund får inte försöka göra några intrångsförsök på övrig data som ej tillhör kunden på servrarna.
6.5 Jocom äger rätten att stänga av kundens konto helt eller delvis från fortsatt nyttjande om kunden använder kontot på ett otillbörligt sätt, exempelvis:
A) Publicering av pornografiskt innehåll, rasism, hets mot folkgrupp eller annat material som kan ses som stötande.
B) Publicering av upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse.
C) Publicering av olagliga programvaror samt virus och annat skadligt material.
D) Skicka kedjebrev och/eller spam är också strikt förbjudet.
E) Begå brott eller uppmana andra att begå brott.
F) Länkning till sidor som bryter mot ovanstående villkor är lika illa.
G) Medvetet handlande som negativt påverkar Jocom eller andra kunder hos Jocom.

5. JOCOMS RÄTTIGHETER
5.1 Jocom har rätt att ändra detta avtal utan att kund meddelas om detta. Avtalet är giltigt då det är publicerat på Jocom´s hemsida.